Jízdenky PID v našich autobusech nadále platí

Kladno 1.září 18:24

Vedení Středočeského kraje bez ohledu na potřeby cestujících a své povinnosti jednostranně omezilo a zrušilo několik linek na Kladensku poté, co Statutární město Kladno (stejně jako desítky dalších obcí) pod nátlakem odmítlo podepsat tzv. Standardy dopravní obslužnosti.

Jízdenky PID v našich autobusech nadále platí

Namísto věcné odborné diskuze kraj od 1. 9. 2022 vyňal linky MHD Kladno (601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 613, 614 a 616) z tarifní integrace systému PID a na regionálních linkách PID nebude uznávat jízdní doklady MHD Kladno, naopak

MHD Kladno nadále jízdenky PID uznává stejně tak, jako doposud.

 

Změny linek PID podrobně na webu www.pid.cz.

 

601

Nově dochází k prodloužení linky 601 do zastávky Rakovnická. Prodlouženy budou spoje nyní ukončené v zastávce Rozdělov. Linka 601 bude střídavě obsluhovat zastávky Smečenská a Rakovnická.

 

602

Na lince 602 spojující Švermov s centrem dochází k navýšení počtu spojů, v době přepravní špičky pojedou spoje již každých dvanáct minut místo současného intervalu 15 minut. Z důvodu nedokončení opravy mostu v ulici Slánská (II/118) trvá dále vedení linky 602 ve směru do Švermova ulicí Průmyslovou. Trasy všech linek a četnost spojů se vrací do stavu v červnu před zahájením stavby okružních křižovatek. Linka 605 bude do zprovoznění obratiště Aquapark ukončena v zastávce Nemocnice.

 

V tarifu městské dopravy nedochází k žádným změnám!

I přes zveřejněná nepravdivá tvrzení Středočeského kraje příp. některých kladenských opozičních komunálních politiků mohou nadále cestující po příjezdu do Kladna vlakem nebo autobusem s jízdenkou zakoupenou v systému PID přestoupit do autobusu kladenské městské dopravy a bez úhrady dalšího jízdného dokončit svou cestu. Tato možnost platí i v opačném směru. Na linkách MHD Kladno jsou uznávány předem zakoupené jednotlivé jízdenky PID dvou a vícepásmové s dobou platnosti 30 minut a delší, dále plnocenné předplatní časové jízdné PID pro dvě a více pásem obsahující vždy pásmo 3. Zlevněné jízdné PID 50% a zvláštní jízdné PID 25% není na linkách MHD Kladno uznáváno.

 

Tarifní integrace a „Standardy“ v číslech

Od zahájení integrace v roce 2017 jsou v autobusech městské dopravy Kladno uznávány také vyjmenované jízdenky PID, umožňující kombinaci příměstské a městské dopravy. Částka, o kterou uznáváním jízdenek PID v autobusech Kladenské městské dopravy bude snížen výběr jízdného, byla při začátku integrace Kladenska organizátorem odhadnuta na 12 miliónu korun za jeden rok. Město Kladno od zahájení tuto částku každoročně hradilo a umožňovalo tak tarifní integraci systému PID a MHD Kladno. Naopak organizátor místo jím vypočítané protarifovací ztráty vracel zpět do tržeb MHD pouze 1 milion korun ročně. Na 12 milionů, kterými každý rok hradilo město Kladno propad v tržbách uznáváním jízdenek zakoupených v systému PID, zapomněl kraj i při výpočtu Standardů dopravní obslužnosti. Naopak nazývá Statutární město Kladno „černým pasažérem“, požaduje od něj do systému PID zaplatit dalších 12 milionů korun za rok a také toto město odmítá. Nadále však umožní jízdu městskou dopravou v Kladně zdarma po přestupu z linek PID železničních i autobusových a bude hradit chybějící tržby v MHD.