„Trenéři ve škole“ bodují

redakce 2.12.2021 16:31

Již přes dva měsíce běží v kladenských školách program „Trenéři ve škole“. Díky němu kvalifikovaní sportovní trenéři různých odvětví vedou formou tandemové výuky s běžným vyučujícím hodiny tělesné výchovy na prvním stupni ZŠ. Trenéři pomáhají dětem nalézt zejména lásku ke sportu bez tlaku na výkonnost a vyučujícím předávají své zkušenosti a nápady, jak s dětmi sportovat účinně a zároveň zábavně. Program zaštiťuje město Kladno. Proč město takový program do svých škol zavedlo a proč je vůbec důležité, aby se dětem věnovali trenéři již na prvním stupni základních škol, jsme se zeptali kladenského primátora Milana Volfa (Volba pro Kladno).

„Trenéři ve škole“ bodují

Proč jste vyslali profesionální trenéry do škol? Je to i určitá reakce na distanční výuku v době pandemie, kdy se děti méně hýbaly?

Pandemii bych do toho úplně netahal, i když je pravda, že jsme se všichni, nejen děti, odvykli v době uzavřených sportovišť tolik hýbat. Hlavním motivem přivést profesionály v oblasti sportu do škol byla vize ukázat dětem, že sport a pohyb obecně, je pro naše tělo i mysl velmi pozitivní a může nebo spíš by nám měl, přinášet především radost. Je čím dál těžší konkurovat moderním technologiím, které děti připoutávají na židle. Vidět jen tak venku lítat děti je dnes spíše rarita. Některé sportují organizovaně ve sportovních klubech, čím dál víc se jich s pohybem ale setká jen ve škole. Přitom na prvním stupni žáky učí tělocvik, stejně jako všechny ostatní předměty, většinou jejich třídní učitelé, kteří často nemají ani příslušnou aprobaci pro sportovní výuku a děti k pravidelnému sportu nenadchnou. Kvalifikovaní trenéři nemají být pro učitele konkurencí, ale mají jim ulehčit jejich práci, předejít vyhoření a třeba je i naučit, jak hodiny organizovat, aby děti, ale i sebe více inspirovali.

Jak taková výuka probíhá? Má nějaká pravidla?

Trenéři se k učitelům připojují vždy v jedné ze dvou hodin tělocviku týdně. Pravidelně měsíčně rotují mezi školami, což umožňuje komplexní a zároveň pestrou výuku tělocviku. Tandemová výuka s učitelem umožňuje dělit děti do více skupin a využívat efektivněji časový prostor určený k pohybu a sportování. Trenéři jsou vyškoleni, aby uměli děti motivovat, udělali trénink zajímavý a přesně tyto zkušenosti chceme přenést i do hodin tělocviku. Jedním ze základních principů programu je zákaz náborů. Trenéři nesmějí děti tlačit do konkrétního sportu, nejsou na školách proto, aby si vyhledávali talenty. Naším cílem je rozpohybovat všechny děti, nejen ty nadané, které si cestu ke sportu většinou najdou sami. Chceme, aby měly děti sport rády a braly ho jako samozřejmou a příjemnou součást svých životů.

 

S jakými sporty se skrze trenérů děti setkají?

Aktuálně máme trenéry atletiky, hokeje, florbalu, baseballu, tance, aerobiku, fotbalu nebo volejbalu. Vyslaly je kladenské kluby jako AC Tepo, Admira, Rytíři, Miners, SK Kladno, Orli, Kanonýři nebo Aerobic Club Diamond… a další nabídky od klubů nebo jednotlivých trenérů dál přicházejí. V budoucnu by děti mohly zkusit judo, jógu nebo třeba lyžování. Jediné, co kluby a trenéry limituje, je čas konání hodin tělocviku. Program zcela kopíruje rozvrh hodin jednotlivých škol, takže aby se trenéři mohli zúčastnit, musí mít volno v dopoledních hodinách.

Jak reagovaly školy, když jste je s projektem oslovili?

Musím se přiznat, že jsem byl mile překvapen, že o trenéry projevily zájem všechny školy. To jsem úplně nečekal. Projekt běží a máme zatím samé kladné ohlasy. Na druhou stranu se zase tak moc nedivím, z vlastní zkušenosti učitele a trenéra vím, že v tandemu se to lépe táhne. Nejen že se děti ve více lidech lépe zvládají, pro všechny je obohacující vzájemné vzdělávání a předávání si zkušeností. Přináší to vyšší úroveň bezpečnosti, respektu i pozornosti dětí. Stejně jako od spokojeného rodiče, i od spokojeného učitele si dítě osvojuje tuto pozitivní životní strategii. Děti jsou totiž jako houby, nasávají svět kolem sebe a opakují vše, co vidí. I proto se v první fázi zaměřujeme na první a druhé třídy, aby děti hned od začátku školní docházky měly sport spojený s pokud možno pozitivními konotacemi.

Takže podle vás budeme trenéry vedle učitelů vídat na kladenských školách dlouhodobě? Budete ho dále rozvíjet?

V to pevně věřím.  Nyní je zapojených 67 tříd prvňáků a druháků, tedy 67 odučených hodin týdně. Časem bychom chtěli obsáhnout postupně celý první stupeň kladenských základních škol a na druhý stupeň, kde vyučují již aprobovaní učitelé tělocviku, předávat děti s kladnou emocionální vazbou k pohybu.

Banner?:  Program Trenéři ve škole byl spuštěn v roce 2018. Inspiroval se zkušenostmi z Francie, kde došlo k zapojení pohybové průpravy do systému státního školství. Průkopníkem propojení trenérů se školami byla městská část Praha 6, následně se přidaly další pražské části nebo města jako Kladno či Příbram.